CLICK&COLLECT | NOW!!!

Zgłoś chęć rezerwacji wybranego produktu w dogodnym terminie

Jak to działa?  
1. Wypełnij formularz widoczny obok
2. Poczekaj na kontakt od doradcy, który potwierdzi termin i szczegóły.
3. W wybranym terminie przyjdź się do oddziału i dokonaj zakupu

Oddział, w którym chcesz dokonać zakupu

Wybrany produkt

Ilość produktów

Dogodny termin wizyty w oddziale

Podaj swoje imię i nazwisko (wymagane)

Podaj swój adres email (wymagany)

Podaj swój numer telefonu (wymagany)

Twoje dane i zaznaczenie zgody jest konieczne by doradca mógł się z Tobą skontaktować. Decyzję o zakupie podejmij w rozmowie z doradcą.

Administrator Danych Osobowych:

- Goldenmark Center Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 55a, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000534748, REGON: 360290826, NIP: 8952037486, kapitał zakładowy 1.018.050,00 zł.

Grupa Kapitałowa Goldenmark - grupa kapitałowa w rozumieniu art. 3 ust. 1 punkt 44) ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), jej skład tworzy Goldenmark S.A. (nr KRS 0000533602) oraz jej spółki zależne, w tym Goldenmark Center Sp. z o.o. (nr KRS 0000534748), Goldenmark Spółka Akcyjna Systems Sp. k. (nr KRS 0000534999), Mennica Wrocławska Sp. z o.o. (nr KRS 0000357686).